clipart people desk meeting 1200x500

De vereniging prijst zich gelukkig met een nieuwe secretaris en een coordinator 'A'

 

Na 3 jaar waren 2 bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Op deze vergadering zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd. Secretaris Cornelie Verheugt wordt opgevolgd door Moniek vd Scheer Ophey. Coördinator A Paul Hagen wordt opgevolgd door Ruud Onderwater.

We bedanken Cornelie en Paul voor hun inzet voor onze vereniging!