Werkgroepen

Lidmaatschap 

De VVDD kent de volgende vormen van lidmaatschap

 • Gewoon lid
  Natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • Gezinslid
  Leden die geen clubblad ontvangen.
 • Erelid
  Worden door het bestuur vanwege hun verdienste benoemd.

Contributie

 • Gewoon lid: 27,50 euro
 • Gezinslid: 15 euro (Zonder clubblad)
 • Ereleden zijn vrijgesteld van contributie

Na 30 juni lid worden? Dan betaalt u de helft van de jaarcontributie

Betalen is aanmelden!

Om het betalen van de contributie zo eenvoudig mogelijk te houden ziet VVDD heel graag dat u een machtiging geeft voor automatische incasso. Dat scheelt u en ons een hoop gedoe. U behoudt controle over uw betaling. Het terugdraaien van een automatische betaling is voor u heel eenvoudig. Via electronisch bankieren meestal met 1 klik.

Helpt u mee?
Klik op de, van toepassing zijnde, link hieronder. Print het formulier uit, vul het in, onderteken het en stuur het naar het aangegeven adres.
De formulieren zijn in PDF-formaat. Als uw computer de formulieren niet automatisch toont dan kunt u een gratis pdf-viewer downloaden.

Nog niet toe aan een automatische incasso?

Uw contributie kunt u dan betalen op IBAN: NL86INGB0001344347 t.n.v. Ver. Vrienden Duits Draadhaar te Dreumel.
BIC: INGBNL2A.

Na ontvangst van uw betaling is uw aanmelding definitief, U ontvangt vanaf dat moment ook het clubblad.

Aanmelden?

 1. U start de aanmeldprocedure door het aanmeldformulier in te vullen.
 2. Vervolgens stuurt u ons een machtiging automatische incasso (voor gewone leden of gezinsleden) of maakt u de contributie over.
 3. U ontvangt een bevestiging van de ledenadministratie

Vereniging