Ras & Gezondheid

De Duitse Draadhaar is een allround jachtgebruikshond. Deze zoekt met een gevoelige neus op een planmatige, efficiente wijze het terrein af, op zoek naar wild. Eenmaal gevonden staat deze voor zodat de voorjager het wild samen met de hond kan uitstoten. Dit alles op een dermate rustige gebalanceerde manier dat er goed aangesproken kan worden en er weloverwogen geschoten kan worden.

Eenmaal geschoten zal De Draadhaar het wild op een efficiente en rustige wijze apporteren. Ongeacht of het wild kikdood of aangeschoten is.Water of dichte dekking? Terreinomstandigheden doen De Draadhaar niet veel.

Het doorzettingsvermogen van De Draadhaar komt goed van pas bij de nazoek van ziekgeschoten grofwild. Niet zelden wordt wild na het uitwerken van een zweetspoor van meer dan 40 uur oud, alsnog gevonden. Menig Draadhaarvoorjager is dan ook lid van een nazoekteam van Stichting Zweethonden Nederland.

Dit alles toont het allround karakter van De Draadhaar als jachtgebruikshond. Maar een Draadhaar is ook een fijne kameraad en huisgenoot die in huiselijke kring goed uit de voeten kan.

Ras & Gezondheid