Nestcategorieën

We onderscheiden verschillende typen nesten die allemaal voldoen aan het Verenigings Fokreglement (VFR) maar qua prestatie van de ouderdieren verschillen. De werk eisen gesteld aan de ouderdieren zijn bij de A-nesten het hoogst en bij de B-nesten het laagst.

A-nest:

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Vereniging Fok Reglement (VFR).
Daarnaast gelden de volgende werkeisen:

 • Werkeisen Vaderdier (dit zijn ook de eisen gesteld aan VVDD dekreuen):
  • Werk na het schot:
   • KNJV SJP-B diploma en/of
   • Africhtingsbrevet Hubertus en/of
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een officiële Apporteerwedstrijd ter drijfjacht en/ of
   • Herbstzuchtprüfung (HZP) en/of
   • Verbandsgebrauchsprufüng (VGP)
  • Werk voor het schot:
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een veldwedstrijd (vóór het schot) en/ of
   • Herbstzuchtprüfung (HZP) en/of
   • Verbandsgebrauchsprufüng (VGP)
 • Werkeisen Moederdier:
  • Werk na het schot:
   • KNJV SJP-B diploma en/of
   • Africhtingsbrevet Hubertus en/of
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een officiële Apporteerwedstrijd ter drijfjacht en/ of
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een veldwedstrijd (vóór het schot) en/ of
   • Herbstzuchtprüfung (HZP) en/of
   • Verbandsgebrauchsprufüng (VGP)

B-nest:

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Vereniging Fok Reglement (VFR).
Daarnaast gelden voor beide ouderdieren de volgende werkeisen:

  • KNJV SJP-C diploma en/of
  • Basisbrevet Hubertus en/of
  • Verbandsjugendprüfung (VJP)