Verenigingsprijzen

De Vereniging Vrienden Duits Draadhaar kent een aantal wisselprijzen die jaarlijks worden uitgereikt, de Leida Bassa trofee voor allroundprestatie, de Rob ’t Hart trofee en de Van Buuren trofee voor prestaties in het veldwerk.

Jaarprijs Allroundprestatie

De Leida Bassa trofee

Onze Vereniging kent diverse prijzen die uitgereikt worden aan honden die een prestatie hebben geleverd op de afzonderlijke facetten van het jachthondenwerk. De Leida Bassatrofee is een prijs voor die hond die heeft aangetoond een ware allrounder te zijn. Dat wil zeggen dat hij voor alle facetten van het jachthondenwerk inzetbaar is.

Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk draadharen op alle facetten van het jachthondenwerk worden opgeleid en worden getoetst door onafhankelijke keurmeesters.

Om dit belang te onderstrepen en ter motivatie van de voorjagers heeft het bestuur enkele jaren geleden besloten een Allround-prijs in het leven te roepen die uitgereikt zal gaan worden aan draadharen die voldoen aan onderstaande eisen. Deze prijs heet de Leida Bassatrofee.

De werkeisen zijn:

  1. Werk na het schot: KNJV-B en/of de aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een officiële Apporteerwedstrijd ter Drijfjacht en de aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een officiële Zweetwedstrijd.
  2. Werk voor het schot: de aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een officiële veldwedstrijd.
  3. of in plaats van de eisen bij 1: een Voldoende op alle vier werkvakken van de vijfkamp Grote Prijs Jan Coldewey (KNJV, Apporteerveldwerk, Zweetwerk, Veldwedstrijd).
  4. Exterieur: minimaal ZG

Een combinatie van 1 en 3 of van 2 en 3 is noodzakelijk.

Kandidaatstelling en uitreiking
Eigenaren van honden die in aanmerking komen voor deze prijs moeten de bewijsstukken ter beoordeling overleggen aan de contactpersoon van de commissie Nakomelingen.

De prijs wordt 1x per jaar uitgereikt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.


Jaarprijzen Veldwerk

Voor prestaties in het werk vóór het schot tijdens de veldwedstrijden stelt het bestuur per verenigingsjaar twee wisselprijzen beschikbaar.

de Van Buurentrofee

voor de beste Draadhaar in de open klasse van het afgelopen jaar

de Rob ’t Harttrofee

voor de beste Draadhaar in de jeugdklasse van het afgelopen jaar.

Toekenning
Om misverstanden te voorkomen bij het toekennen van de jaarprijzen veldwerk, vraagt het wedstrijdsecretariaat van de veldwedstrijden u, als u vermoedt in aanmerking te komen voor één van deze prijzen, om aan het einde van het seizoen een kopie van uw wedstrijdboekje op te sturen naar het wedstrijdsecretariaat. Dit ter extra controle omdat de lijsten die wij van de ORWEJA ontvangen niet altijd volledig zijn.

Puntentelling
Voor de vier beste kwalificaties van dat jaar worden punten toegekend volgens de officiële puntentelling van de Orweja. Dit systeem van puntentelling geldt met ingang van 2009.


 Jaarprijzen Apporteerwerk

Voor prestaties op het gebied van apporteren is een jaarprijs beschikbaar.

de Jaap Goedegebuuretrofee

Voor de hond die in het voorafgaande jaar op de meervoudige apporteerproeven (MAP’s) de meeste Nimrodpunten heeft gehaald.

Toekenning
De prijs kan uitgereikt worden een de Duitse Staande Draadhaar met de meeste Nimrod punten ongeacht of de uitnodiging voor deelname wordt aangenomen of afgewezen. De Jaap Goedegebuuretrofee kan dus uitgereikt worden aan een hond die niet op de Nimrod uitkomt.

Vereniging