Vereniging Vrienden Duits Draadhaar is een rasvereniging.

Als rasvereniging zorgt zij voor het bij elkaar brengen van liefhebbers van het ras en de gezonde ontwikkeling van het ras.

Een Duitse Staande Draadhaar is in de eerste plaats een allround jachtgebruikshond. Gefokt om ingezet te worden in de jachtpraktijk. Deze insteek treft u ook bij de vereniging aan. Het gebruik van de hond en het allround karakter van de hond staat voorop.
Vergeleken met rasverenigingen van andere jachthondenrassen zult u bij de VVDD minder aandacht vinden voor zaken die niet direct jachtgerelateerd zijn. U zult bijvoorbeeld tevergeefs zoeken naar agility-activiteiten of algemene Gedrags-en Gehoorzaamheidstraining (GG).

Dat wil niet zeggen dat VVDD alleen maar jagers als leden telt. Integendeel. Maar het gemiddelde VVDD lid is wel bezig om De Draadhaar als jachthond op te leiden en zo mogelijk ook in te zetten op proeven en wedstrijden. Een aantal leden zijn op die manier uiteindelijk ook in de jachtpraktijk terecht gekomen.