Het nazoeken van ziek geschoten wild leer je vooral in de praktijk.
Om het leerproces op gang te brengen organiseert de VVDD bij voldoende belangstelling een cursus zweetwerk

Wat houd dit in?

Aan de hand van 4 lessen (zaterdag of zondag) van 5 uur per les wordt men wegwijs gemaakt om met de hond een nazoek te kunnen verrichten.
Men leert ook hoe een ziek dier wegvlucht en hoe kun je dit zelf nabootsen om de hond te trainen.dus men leert om zelf een oefenspoor te maken, en hoe je deze later terug kunt vinden.

Leren door te doen...

Wel wordt er van de deelnemer verwacht dat deze tussen de lessen door, thuis met de hond het nieuw aangeleerde gaat oefenen.

Opbouw van de lessen:

  • 1e les: Middels video en een theorieboek wordt er een geheel overzicht gegeven van het werken met een hond en het binnen krijgen van een gewond dier (ree/ zwijn). En er wordt getoond hoe men met een zweetriem behoord om te gaan, dit wordt ook in praktijk geoefend.

  • 2e les: Men gaat in de praktijk met de hond een spoor uitlopen, vooral het riemarbeid is hierbij belangrijk maar ook het leren lezen van de hond ( je moet uiteindelijk blind op de hond gaan vertrouwen), door in een strakke en goede manier de hond op het spoor te houden, wordt geleerd hoe je kunt zien wanneer deze met iets totaal anders bezig is dan het zweet.

  • 3e les: De sporen zijn al een dag oud en men gaat verder in het lopen van sporen en lezen van de hond, ook gaat men verwijspunten aanleren, dit zijn allerlei zaken die naast het zweet(bloed) door een gewond dier verloren worden en die een beeld geven van de aard van letsel en houvast op weg naar het gewonde dier.

  • 4e les: De sporen zijn ouder en steeds langer en natuurgetrouwe van aard, ook gaat men de symbolen en gebruiken rondom en spoor en nazoek uitdiepen. Ook gaat men middels een interview leren om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, dit is nodig om zich een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen als men bij een echte nazoek wordt geroepen.

Tijdens de lessen is riemarbeid/ riemgevoel erg belangrijk. En daar wordt steeds de aandacht op gericht, het is een kwestie van veel lopen en om met dit gevoel vertrouwd te raken.

Vereisten

  1. Goede conditie van voorjager en hond.
  2. Doorzettingsvermogen
  3. Zweetriem en daarbij behorende halsband ( riem van minimaal 6 meter)
  4. Tijdens de 1e les worden zaken behandeld die men nodig heeft om thuis te kunnen trainen en deze behoren dan ook aangeschaft te worden ( bloed, materiaal voor spoorzetting)

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met de werkgroep zweetwerk