Hans Hagen verzamelde met James van Twaalfmorgen de meeste punten in de jeugdklasse tijdens de veldwerkwedstrijden in 2012