Sonja Begheyn jaagde in het seizoen 2018 met Mandor (Finn) de beste draadhaar voor op jeugdveldwerkwedstrijden.

Naam: Mandor v.d. BruggenhoekMandor v.d. Bruggenhoek (reu)
Geb.datum: 26-06-2016