De Leida Bassa Trofee

is bestemd

'voor de meest allround Duitse Staande Draadhaar van het jaar'

 

In 2005 is deze ereprijs door het bestuur van de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar in het leven geroepen om:

  1. de allround capaciteiten van de Duits Draadhaar als jachtgebruikshond te onderstrepen;
  2. de deelname van Duits Draadharen aan alle disciplines van het weidelijk jachthondenwerk te bevorderen en
  3. de combinaties die aan de gestelde eisen voldoen, te eren.

De eerste trofee werd op de Algemene Ledenvergadering 2005 uitgereikt aan mevrouw Leida D.H. Bassa die zich met Basra van de Wildweide een uitstekende allround combinatie toonde. Helaas is mevrouw Bassa enige maanden later, in oktober van datzelfde jaar overleden.

De Leida Bassatrofee is een prijs voor die hond die heeft aangetoond een ware allrounder te zijn. Dat wil zeggen dat hij voor alle facetten van het jachthondenwerk inzetbaar is.Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk draadharen op alle facetten van het jachthondenwerk worden opgeleid en worden getoetst door onafhankelijke keurmeesters.

 

Moniek van der Scheer-Ophey, toonde zich in 2015 samen met Vrilkhovens Andes een combinatie die aan de allround werkeisen voldeed en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee.

Langs de Beek Garros van Paul Hagen, haalde op de clubmatch Exterieur Zeer Goed , KNJV B, Veldwerk Openkl. 1U resCACIT.

De Leida Bassa trofee, prijs voor de beste allround prestatie in 2012 is niet uitgereikt.

menno en pietPiet van der Baan toonde zich in 2011 samen met Menno fan it Fryske Wetterlân de beste allround combinatie en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee.