Marijke Barnhoorn, toonde zich in 2015 samen met Langs de Beek Høker een combinatie die aan de allround werkeisen voldeed en kwalificeerde zich daarmee voor de Leida Bassatrofee.