banner zweetproef 1200x500

VVDD organiseert een zweetspoorproef F

Datum: zaterdag 11 mei 2019
Locatie : Maarn

Een Zweetspoorproef F

Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor de nazoek op ziek grofwild

De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes

De lengte van elk spoor is ongeveer 500 meter en is bij voorkeur licht gebogen en enigszins slingerend van vorm. In het spoor komen twee rechthoekige haken, één wondbed en drie verwijspunten voor.
De aanschotplaats wordt gemarkeerd met zweet, snijhaar en een aanschotbreuk met vluchtrichting. In het spoor worden wondbedden gesimuleerd door vastgetreden bodem, extra zweet en wat snijhaar. Aan het einde van het spoor wordt een stuk schaalwild neergelegd. In plaats van een stuk schaalwild mag ook een afgestroopte (ontdooide) huid van ree, hert of varken worden gebruikt.

Bij aanvang van de proef is het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud.

Inschrijven

Zoals voor alle jachthondenproeven schrijft u in via de ORWEJA Veldwerk kalender.

Meer informatie

Voor informatie over de regels: het Veldwerkreglement Supplement voor dashonden, zweethonden en terriers.