Piet van Mierlo - foto: Janny Mathijssen-Smits

Piet van Mierlo
1940              2017
ere-lid van de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar

Op zondag 27 augustus is Piet van Mierlo uit Made onverwacht op 77-jarige leeftijd overleden.

De VVDD verliest in hem een gewaardeerde oud-voorzitter en erelid. We herinneren ons Piet als een markant figuur, een vrolijk en betrokken mens die zeer actief was in de jacht en en de jachthondenwereld. Binnen onze vereniging maar ook in de Commissie Jachthondenproeven en als keurmeester op de proeven.

Wij wensen zijn vrouw Henny, familie en vrienden sterkte toe.

Namens bestuur en leden,

Ruud Onderwater
Voorzitter Vereniging Vrienden Duits Draadhaar