SJP ARJP def mei 2017 cover

Belangrijk! Het ARJP heeft een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan.

De Commissie Jachthondenproeven heeft een aantal logistieke wijzigingen doorgevoerd in het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

  • het ARJP is in overeenstemming gebracht met de per 1 januari 2017 inwerking getreden Wet natuurbescherming wat betreft het gebruik van het geweer bij jachthondenproeven;

  • de termijn van de voorrangsregeling werd teruggebracht van 30 naar 10 dagen, alleen rasverenigingen mogen voor hun leden een termijn aanhouden van maximaal 30 dagen;

  • de termijn van sluiting inschrijving voorafgaand aan de datum van de proef is vervroegd naar minimaal 14 dagen (dit was 7 dagen);

  • de volgorde van deelname bij inschrijving voor een jachthondenproef is gekoppeld aan ontvangst van het inschrijfgeld;

  • inschrijving voor een MAP kan pas plaatsvinden als aan de gestelde reglementaire voorwaarden is voldaan. MyOrweja is hierop inmiddels aangepast d.w.z. dat wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan de betreffende hond niet kan worden ingeschreven.

Lees de officiele mededeling op de website van Orweja.

Bekijk de aangepaste versie van het Rode Boekje (het ARJP) met daarin de geel gearceerde wijzigingen.