Inschrijving veldwerk en OWT open. Denkt u aan de regels?

Op donderdag 17 januari 2019 om 19.00 uur gaat de inschrijving voor Voorjaarsveldwedstrijden open!
Let u wel op de regels?

Het bestuur van de VVDD wenst u veel succes op de voorjaarsveldwerkwedstrijden maar maakt u wel attent op het volgende:

 • Reglementering
  Voor de reglementering van de veldwedstrijden wordt verwezen naar het Algemeen Veldwedstrijd Reglement en de diverse supplementen

 • Belangrijke wijziging deelname jeugdwedstrijden
  Het pilot BVT reglement is met een jaar verlengd. Dit houdt in dat staande honden die een BVT òf een jeugdkwalificatie hebben behaald voorrang hebben bij deelname aan jeugdveldwedstrijden.

 • Punt op fazant in het voorjaar
  Ook dit voorjaar zal met ingang van 1 april op Nederlandse Kampioenschapsveldwedstrijden en speciaal veldwedstrijden voor staande honden in het voorjaar het punt op fazant meetellen op dezelfde wijze als op patrijs.

 • Werkboekje verplicht
  Bij veldwedstrijden is het gebruik van het werkboekje verplicht. Organiserende verenigingen dienen er op toe te zien dat het werkboekje voorafgaand aan de wedstrijd wordt ingeleverd bij het secretariaat. Lees hier hoe u een werkboekje krijgt

 

Op de ORWEJA site lezen we de aandachtspunten  voor inschrijving op veldwedstrijden en OWT.:

 • inschrijven kan alleen via MyOrweja
 • Voor het eerst inschrijven via MyOrweja? Lees dan eerst de Handleiding. Kortom: zorg dat je eerst jouw profiel volledig vult. De gegevens die je hier invoert worden dan bij iedere inschrijving meegenomen. Met nadruk wordt er op gewezen dat de nauwkeurigheid van het invullen van de juiste gegevens van groot belang is!
 • bij inschrijving dienen zowel de stamboom als het registratie-/eigendomsbewijs van jouw hond te worden geupload, Zie de veelgestelde vragen.
 • Nederlandse eigenaren zijn verplicht hun (geïmporteerde) hond in te schrijven in de Nederlandse Stamboekhuishouding (NHSB), zie voor meer informatie de stamboom-aanvraag-procedure
 • m.i.v. het najaar 2015 is het verplicht bij deelname aan nationale en internationale kampioenschapveldwedstrijden voor aanvang van de wedstrijd het werkboekje in te leveren. Hierin dienen alle resultaten, dus niet alleen de kwalificaties, te worden vermeld. Zie de ORWEJA informatie over bestellen werkboekje

Het bestuur wenst u veel succes en plezier in het veld!