IMG 2671 2 ApportVos flipped 1200x500

Helpt u ons aan vossen voor de Roofwildproef 2019?


Het bestuur is van plan om, bij voldoende aanmelding, in het eerste kwartaal van 2019 een Roofwildproef op vos te houden.

Daar zijn natuurlijk wel vossen voor nodig!

Wilt u dus gaan sparen en vossen ter beschikking stellen? Neem dan contact op met het verenigings-secretariaat: secretariaat@vvdd.nl