Nestcategorieën

We onderscheiden verschillende typen nesten die allemaal voldoen aan het Verenigings Fokreglement (VFR) maar qua prestatie van de ouderdieren verschillen. De eisen gesteld aan de ouderdieren zijn bij de A-nesten het hoogst en bij de B-nesten het laagst.

A-nest:

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Vereniging Fok Reglement (VFR).
Daarnaast gelden de volgende werkeisen:

 • Werkeisen Vaderdier (dit zijn ook de eisen gesteld aan VVDD dekreuen):
  • Werk na het schot:
   • KNJV SJP-B diploma en/of
   • Africhtingsbrevet Hubertus en/of
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een officiële Apporteerwedstrijd ter drijfjacht en/ of
   • Herbstzuchtprüfung (HZP) en/of
   • Verbandsgebrauchsprufüng (VGP)
  • Werk voor het schot:
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een veldwedstrijd (vóór het schot) en/ of
   • Herbstzuchtprüfung (HZP) en/of
   • Verbandsgebrauchsprufüng (VGP)
 • Werkeisen Moederdier:
  • Werk na het schot:
   • KNJV SJP-B diploma en/of
   • Africhtingsbrevet Hubertus en/of
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een officiële Apporteerwedstrijd ter drijfjacht en/ of
   • De aantekening CQN dan wel een kwalificatie op een veldwedstrijd (vóór het schot) en/ of
   • Herbstzuchtprüfung (HZP) en/of
   • Verbandsgebrauchsprufüng (VGP)

B-nest:

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Vereniging Fok Reglement (VFR).
Daarnaast gelden voor beide ouderdieren de volgende werkeisen:

  • KNJV SJP-C diploma en/of
  • Basisbrevet Hubertus en/of
  • Verbandsjugendprüfung (VJP)

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Vereniging Fok Reglement (VFR)