MAPHEERLE IMG 6738 1200x500

Op 26-9-2015 was de MAP van de VVDD in het Noord-Brabantse Heerle.

Het begon wat mistig in de morgen en de ochtend dauw gaf een mooi zicht op de proeven. De proeven werden gehouden op het terrein de ‘Bolusberg’ van Ben en Leny Hectors en het naastgelegen terrein, ook wel bekend als de ‘Vuilnisbelt’.

IMG 6648 1200x800 

De Meervoudige Apporteerproef (MAP)

Een MAP bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde  apporteerproeven op A-niveau.

Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk ná het schot van de deelnemende honden onder méér jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij vormen de elementen gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken, een zwaarwegende factor in de beoordeling.

Meer informatie over de opzet, inrichting en beoordeling van de proeven leest u in bijlage B van het ORWEJA - Algemeen Reglement Jachthondenproeven

Het ochtendprogramma

In de ochtend werd gestart met de proeven A1, B1, B2 en B3. De A1 was een pittige A proef en 13 van de 22 honden haalden niet allebei de apporten binnen. Ook B1 bleek een lastige want 24 honden wisten hier niet alles binnen te brengen. Met name de kraai die boven op de berg bij de jager lag, was voor vele net te hoog gegrepen. Wat betreft de ‘special effects’ was B3 wel de mooiste proef. Tijdens het oplopen schoot een bijna levensechte konijn weg de riool pijp in. Dit was dan ook een ultieme steadyness test.

Uitleg Proef A1:

De inzetplaats van de proef is boven op de berg van de vuilnisbelt op minstens 60 meter hoogte verschil van waar de honden aan het werk moeten. De fazantensleep begint beneden. Als de sleep is gelopen en de hond komt terug met de fazant dan valt er een schot op een duif die de hond heeft zien vallen.

MAP2015 A1

 

Uitleg Proef B1:

Het geweer dat op de berg staat heeft een konijn geschoten tussen de twee buizen. Het konijn is in een buis gerold. Als de hond vlakbij het konijn is wordt er nog een kraai geschoten die op de berg valt. De hond moet het schot markeren want de kraai ziet hij niet vallen.

MAP2015 B1 

 

Uitleg Proef B2:

Er is een eend geschoten die in de sloot is gekropen. Wanneer de hond is afgelijnd, valt er een schot op een duif die door de hond te markeren is.

MAP2015 B2 

 

Uitleg Proef B3:

De voorjager en de hond lopen op. Dan springt er plots een konijn en vlucht richting een riool die achter een afrastering ligt, het konijn wordt toch geschoten en ligt achter de riool. Er is ook een eend geschoten en deze valt op het water.

MAP2015 B3 

 

Het middagprogramma

In de middag kwamen de A2, B4, B5 en B6 aan bod. In de middag ging het met de A proef wat beter, maar 5 honden lukten het niet om beide apporten binnen te brengen. Bij de B proeven bleek B4 de meeste moeite te geven. Vooral de dichte dekking deed een aantal honden al terug deinzen. Ook de noordoosten wind zorgde voor weinig verwaaiing wat het erg lastig maakte. 25 honden brachten hierbij niet beide apporten binnen.

 

Uitleg proef A2:

De voorjager en de hond lopen op. Dan springt er plots een konijn en vlucht richting een riool die achter een afrastering ligt, het konijn wordt geschoten maar is achter het riool verdwenen. Er is ook een gans geschoten en deze valt op het water en verplaatst zich nog 50 meter.

MAP2015 A2 

 

Uitleg Proef B4:

De voorjager staat met hond voor een zware dekking. Er is al een konijn geschoten en dat is in de sloot gerold. Zodra de hond is afgelijnd, valt er een schot en de kraai valt achter de dekking.

MAP2015 B4 

 

Uitleg proef B5:

De voorjager en hond staan voor een waterpoel die ze niet zien. Er ligt al een eend op het water en er is ook nog een kraai geschoten die op een boomstam is gevallen. Voordat de proef start wordt er nog een schot gelost bij het water, maar deze is mis.

MAP2015 B5 

 

Uitleg proef B6:

De voorjager en hond staan voor een opening in de houtwal. Zodra de hond is afgelijnd valt er links een schot op een eend en deze valt op het grasveld buiten het zicht van de hond. Er is rechts ook nog een duif gevallen die in een boom is blijven hangen.

MAP2015 B6 

 

De balans opmaken

1ste prijs A klasse: Zoi v Caetshaghe (HW) met voorjager Martin van Zanten2de prijs A klasse: Anne van ’t Genoenhuys (DSD) met voorjager Cor Louwers1ste prijs B klasse: Bass van Pollefers (DSD) met voorjager Iwan Hoefnagels

 

Het was een mooie dag met interessante proeven en goed weer. Noordoosten wind en het ruige terrein zorgde er wel voor dat de moeieindlijkheidsgraad wat hoger lag. Meer dan 250 foto's van deze proef in het VVDD Fotoboek

 

 

3 Diploma's

De diploma’s vielen aan het  van de dag wat tegen. Hier en daar strandde verschillende voorjagers met hun hond. Er waren 2 MAP A diploma’s en 1 MAP B diploma.

  • 1ste prijs A klasse: Zoi v Caetshaghe (HW) met voorjager Martin van Zanten 
  • 2de prijs A klasse: Anne van ’t Genoenhuys (DSD) met voorjager Cor Louwers 
  • 1ste prijs B klasse: Bass van Pollefers (DSD) met voorjager Iwan Hoefnagels