Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen beëindigen dan kunt u dat middels een e-mail aan de penningmeester doen. Heeft u niet de beschikking over e-mail dan kunt u uiteraard ook een briefje sturen aan de penningmeester.

We leren graag van u
Voor ons is het zinvol te weten waarom u geen lid meer wilt/kunt zijn. Wellicht mist u iets bij de vereniging of zou u zaken anders georganiseerd zien. Uit deze informatie kunnen we onze vereniging nog beter, lidvriendelijker maken. Natuurlijk horen we dat liever van u voordat u besluit om VVDD te verlaten. Neemt u in dat geval contact op met een van de bestuursleden. We leren graag van u.

Besluit u toch om op te zeggen?
Dan zouden wij het fijn vinden als u bij de opzegging iets meer informatie geeft over uw beweegredenen.

Op tijd?
Om het lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar stop te zetten moet uw opzegging van het lidmaatschap voor 31 december van het lopende jaar ingediend te zijn.